Rıza KABAKUŞ
Malmüdürü V.
 
        1960 Erzurum doğumlu olup 1986 yılından itibaren Maliye Bakanlığı Bünyesinde görev yapmaktadır. ( Erzurum, Balıkesir, Aydın, Gümüşhane) illerinde görev yaptıktan sonra, halen Erzurum Aziziye Kaymakamlığı bünyesinde Mal Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
      Müdürlüğümüz, hükümet konağının ek hizmet binasının ikinci katında hizmet vermekte olup,  hizmet binamız yeterli durumdadır. Müdürlüğümüz milli emlak servisi iş ve işlemleri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir Servisi 01.09.2010 tarihi itibariyle tasfiyeye girmiştir.
         Müdürlüğümüzde;  1 malmüdürü, 2 gelir memuru, 2 muhasebe memuru,  1 veznedar,  1 hizmetli olmak üzere toplam 8 personel görev yapmaktadır.
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Malmüdürü                      :  (442) 631 37 71
Muhasebe Servisi           :  (442) 631 35 38
Gelir Servisi                    :  (442) 631 29 88
Malmüdürlüğü Faks       :  (442) 631 37 71