Ender AKKUŞ
Malmüdürü
 
        03.12.1972 Isparta doğumlu olan Ender AKKUŞ, 18.05.1993 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Isparta, Konya, Karabük Defterdarlıkları bünyesinde görev yapmıştır.  03.05.2010 tarihinde ilçemizdeki görevine başlayan Ender AKKUŞ, Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisans derecesine sahip olup, evli ve  2 çocuk babasıdır.
      Müdürlüğümüz, hükümet konağının ek hizmet binasının ikinci katında hizmet vermekte olup,  hizmet binamız yeterli durumdadır. Müdürlüğümüz milli emlak servisi iş ve işlemleri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir Servisi 01.09.2010 tarihi itibariyle tasfiyeye girmiştir.
         Müdürlüğümüzde;  1 malmüdürü, 2 gelir memuru,  1 muhasebe şefi, 2 muhasebe memuru,  1 veznedar,  1 hizmetli olmak üzere toplam 8 personel görev yapmaktadır.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Malmüdürü                      :  (442) 631 37 71
Muhasebe Servisi         :  (442) 631 35 38
Gelir Servisi                    :  (442) 631 29 88
Malmüdürlüğü Faks      : (442) 631 37 71