13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur…” hükmü gereğince Kaymakamlığımızca oluşturulan Etik komisyonunda yer alan Başkan ve üyelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
AZİZİYE KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU
 
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM
Komisyon Başkanı
Tuncay TOPSAKALOĞLU
Kaymakam
0 442 631 31 30
Komisyon Üyesi
Baki GÜNEŞ
İlçe Yazı İşleri  Müdürü
0 442 631 31 30
Komisyon Üyesi
Nurullah YAVİLİOĞLU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0 442 631 30 62