AZİZİYE  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EVDE BAKIM VE TEMİZLİK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) PERSONEL ALIM İLANI
 
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak olan evde bakım ve temizlik projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde şartları tutan adaylar arasından 9 ay istihdam edilmek üzere 2(iki) bayan 2(iki)  erkek olmak üzere 4 (dört) personel alımı yapılacaktır (asgari ücret mukabilinde)
 
İşin Tanımı
 
Evde bakım elemanı ( 2 bayan) ; Temizlik ve bakım hizmeti,  ev temizliği, çamaşır yıkama, ütüleme, yemek yapımı ve bulaşık yıkama, banyo temizleme vb.
Şoför (bir erkek): Aziziye ilçe merkezi ve ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan mahallelerde araç kullanma
Berber(bir erkek): Engelli ve yaşlı vatandaşların saç ve sakal kesimin yapmak
Görev Yeri: Aziziye ilçe Merkezi ve Tüm Mahalleleri
 
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,
-25-45 yaşlan arasında olması,
- Kamu haklarından mahrum olmaması,
- Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
-- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması
 
 
ÖZEL ŞARTLAR
 
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut engeli bulunmamak,
- Erkek adayların askerliğini yapmış olması
-Evde bakım elemanı için geriatri bölümünden mezun olmak. Bu şartın sağlanmaması durumunda en az lise mezunu ancak engelli ve yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi olmak
- Şoför adayı için en son başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak
- Berber adayı için kuaförlük sertifikası veya usta öğretici sertifikasına sahip olmak
- İşin süresi 9 ay (2 ay deneme süreli)
-İstenilen iş gücü sayısı: 4 (2 bayan 2 erkek)
-Aziziye’de ikamet ediyor olmak (Başvuru tarihinden geriye doğru en az 6 ay süreli)
-Seyahat engeli bulunmamak.
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
2. İşe konu sertifika veya belgenin fotokopisi (aslı görülerek),
3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.2 Adet fotoğraf,
5.Adli Sicil belgesi,
6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
7. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi
8. Kendi el yazısı ile özgeçmişini belirten CV olması gerekmektedir.
9. Şoför adayı için ehliyet fotokopisi (aslı görülecek)
10.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Evde Bakım ve Temizlik projesi Kapsamında Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım ilanına istinaden başvurular 19/03/2018 - 23/03/2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Aziziye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
İş akdi deneme süresi içerisinde tek taraflı feshedebilecektir. Mütevelli Heyetince mülakata çağrılacak olanlar Aziziye Kaymakamlığı internet sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat sonuçları asıl ve yedek olarak yine aynı kanalla ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.